Köpvillkor hos IREKO Eksjö AB/Beckasin.se

Vem får handla från Beckasin.se? För att använda Internetbutiken Beckasin.se ska du ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillstånd.

Utförliga villkor

 1. Köp: Vid beställning träffas avtal om köp först när IREKO Eksjö AB via ”Beckasin.se” bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. IREKO Eksjö AB via Beckasin.se.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år.
 2. Pris: I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som IREKO Eksjö AB via Beckasin.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.
 3. Frakt: Fri frakt på alla beställningar.
 4. Betalningsvillkor: 4.1 Payson, 4.2 Paypal, 4.3 Förskott (förskottsbetalning sker till bankgironr. 405-3021 betalningsmottagare IREKO Eksjö AB), 4.4 14-dagars Faktura.
 5. Leveranser: Varor som finns i lager skickas normalt inom en (1)- tre (3) arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Dessa varor är märkta med beställningsvara, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden
  Leveransförseningar: Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.
 6. Transportrisken: Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken d.v.s. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.
 7. Skadat gods: När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. Skriv till då till order@beckasin.se
 8. Ångerrätt och Öppet köp: Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.
 9. Reklamationer: Eventuella reklamationer kan endast göras om produkten har ett uppenbart tillverkningsfel. Felaktigt handhavande utgör inte grund för reklamation. Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.
 10. Återbetalningar: Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 7 vardagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.
 11. Reservationer: Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.
 12. Ansvar: IREKO Eksjö AB tar inget ansvar för fel användning eller skador som eventuellt uppstår av köpta varor.
 13. Force Majeur: I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.